T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlğü 8. Bölge Müdürlüğü
 
 
 
        6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümlerince yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla inşa edilen tesislerde, suya girme eyleminin emre aykırı davranış olarak karara bağlanması ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında gerekli idari yaptırımın uygulanması için Valilik Makamınca 23.07.2018 tarihli kararda "Baraj, Gölet, Regülatör, Kanal ve Akarsularda Boğulma Olaylarının Önlenmesi Hakkında Karar" alınmıştır.
 
        2018 yılı sulama sezonunda olduğumuz bugünlerde hava sıcaklığına bağlı olarak yüzmek veya serinlemek için tesislerimize girilmesinin önlenebilmesi maksadıyla, aşağıda yer alan "Kamu Spotu" tüm vatandaşlarımıza duyurulur.